Pácin

Pácini Általános Iskola

A múlt század első felében egyházi iskolákban végezték a gyermekek oktatását, nevelését. Az államosítás után három helyen történt a tanítás. 1960-ban egy négy tantermes iskola felépítésével javult a helyzet. 1962-től munkáltatói jogkörrel a napközi otthonos óvoda is az intézményhez tartozik.

1994-ben került sor az iskola bővítésére, korszerűsítésére. Így lehetővé vált, hogy mai igényeknek megfelelő körülmények között folyjon a nevelő-oktató munka. 1999-ben átadásra került a tornaterem, amely sportolási lehetőséget nyújt a községben élő sportot kedvelők, mozgást igénylők számára is.

A tanulólétszám jelenleg kb. 180 fő, 8 tanulócsoportban. Az átlagos osztálylétszám 23 fő. A népesség-nyilvántartási adatok alapján középtávon folyamatosan emelkedik a tanköteles korú gyermekek száma. Az alsó tagozaton elfogadott és bevált szervezési forma az iskolaotthonos oktatás. Az intézmény szakos ellátottsága jó. Esztétikus és kulturált, tiszta iskolai egységekben folyik az oktató-nevelő munka. A 6400 kötetes könyvtár segíti a tanárok, diákok képzését, önképzését.

A tanulók eredményesen szerepelnek különböző versenyeken, pályázatokon. Az iskola saját alapítványa lehetővé teszi a tehetséges diákok megjutalmazását. Az iskolai élet minden területét áthatja a gyermekközpontúság.